Aktuálně ke stezce na Onen Svět

Stezka na Onen Svět v Toulavé kameře

Stezka na Onen Svět, kterou zrealizovala se svými partnery MAS Vltava, byla otevřena již v roce 2012. Proplétá se typickou malebnou jihočeskou krajinou s mnoha zajímavými místy, kde mají návštěvníci možnost setkat se s řadou technických i kulturněhistorických památek. Se svými cca 66 km se jedná s největší pravděpodobností o nejdelší naučnou stezku v ČR! A tak neunikla pozornosti České televize s pořadem Toulavá kamera. První díl byl odvysílán 1.11.2015 a reportáž naleznete na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500044/ (začátek reportáže cca 9:46). Pokud Vás reportáž zaujala, můžete si pustit i druhý díl. Česká televize ho v rámci Toulavé kamery odvysílá v neděli 8.11.2015 od 10 hodin.

Restaurace na Onom Světě vybrána mezi nejlepší

Deník Mladá fronta Dnes ve své příloze Léto 2012 (27.8.2012) vybral v každém ze 14 krajů ČR restaurace, kde si pochutnáte na kvalitní české kuchyni na zajímavých a stylových místech za přijatelné ceny. Jižní Čechy zde reprezentuje Turistická chata Onen Svět! O další důvod víc navštívit Stezku na Onen Svět, nemyslíte?

V Týně nad Vltavou byla otevřena nejdelší naučná stezka v ČR

V úterý 8. května byla v Týně nad Vltavou slavnostně otevřena Stezka na Onen Svět. Trasa vede po stávající turistické stezce z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí u rozhledny na Onom Světě poblíž obce Kovářov. Se svými šestašedesáti kilometry se pravděpodobně jedná o nejdelší naučnou stezku v celé republice!

S nápadem na propojení tří jihočeských mikroregionů naučnou stezkou přišla v roce 2008 místní akční skupina MAS Vltava, o.s., které se ve spolupráci s MAS Lužnice, o.s. a MAS Střední Povltaví, o.s. podařilo získat finanční prostředky z evropského dotačního Programu rozvoje venkova. Celkové náklady na opravu a vybavení stezky se vyšplhaly na 2 836 000 korun.

Stezka byla v následujících letech opravena a vybavena 31 novými stanovišti s jedenadvaceti naučnými tabulemi, dvěma propagačními poutači, šestadvaceti odpočívadly a osmnácti interaktivními mobiliáři ze dřeva. V rámci projektu byla rovněž opravena visutá lávka nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy. Úpravy stezky rovněž motivovaly skupinu dobrovolníků z Bechyně, kteří opravili dřevěný most přes říčku Smutnou.

Naučná stezka informuje návštěvníky nejen o místních historických, kulturních či přírodovědných zajímavostech, ale nabízí i několik tajuplných historek a pověstí. Vždyť také začíná na bývalém městském popravišti a končí na Onom Světě.   

Netradiční otevření stezky provázelo příjemné počasí a velká účast

Slavnostní otevření naučné stezky se uskutečnilo v úterý 8. května od 8:00 ráno u Sportovní haly v Týně nad Vltavou při příležitosti 35. ročníku turistického pochodu Vorařská padesátka. Po úvodních proslovech a představení celého projektu následoval slavnostní akt otevření stezky. Tradiční stříhání pásky bylo nahrazeno svazováním tří různých provázků, což symbolizovalo propojení tří mikroreginonů naučnou stezkou. Role „spojovatelů“ se ujal starosta Týna nad Vltavou Milan Šnorek a náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Štangl, který převzal nad slavnostním otevřením záštitu.
 

Poté se již natěšení účastníci pochodu, kterých se sešlo na 500, mohli vydat na trasu. Akci přálo i počasí, příjemný jarní slunný den. Pořadatelé také zajistili autobus, který rozvezl zájemce po jednotlivých úsecích stezky. Ti nejzdatnější se dokonce vydali až na rozhlednu Onen Svět u obce Kovářov a odtud se po stezce celodenní túrou vraceli zpět do Týna nad Vltavou! Nechyběl ani doprovodný program. Všem účastníkům zpříjemnili dopoledne bluegrassové kapely Wyrton, Klídek a Luňáčci.

Projděte si s námi nejdelší naučnou stezku v ČR! Otevíráme Stezku na Onen Svět.

Přijďte s námi slavnostně otevřít nejdelší naučnou stezku nejen v Jihočeském kraji, ale se svými 66 kilometry pravděpodobně nejdelší v celé republice. Slavnostní otevření se uskuteční v úterý 8. května od 8:00 ráno u Sportovní haly v Týně nad Vltavou při příležitosti turistického pochodu Vorařská padesátka. Po úvodním ceremoniálu bude následovat doprovodný program -od půl deváté až do oběda zahrají na pódiu bluegrassové kapely Wyrton a Luňáčci. Pro zájemce máme připravený autobus, který v půl 9 rozveze zájemce po jednotlivých úsecích stezky. Ti nejodvážnější se mohou vydat až na rozhlednu Onen Svět u obce Kovářov a odtud se po stezce celodenní túrou vrátit zpět do Týna nad Vltavou. Samozřejmě je možné kdykoli po cestě vystoupit a projít si kratší úsek - autobus bude zastavovat v Bechyni, Stádleci, Milevsku a Kovářově.

Projděte si s námi nejdelší naučnou stezku v ČR! Otevíráme Stezku na Onen Svět.

Úspěšně dokončena i druhá fáze realizace projektu

Úspěšně dokončena i druhá fáze realizace projektu

V červenci 2011 byla završena téměř tříletá práce na projektu Stezka na Onen Svět. Podařilo se totiž úspěšně dokončit i druhou fázi realizace, která probíhala na stanovištích umístěných mimo lesní pozemky.

Nyní probíhá vyúčtování projektu. MAS Vltava, o.s. také vede jednání s Povodím Vltavy, s.p., které nabídlo pomoc s terénními úpravami nejobtížněji schůdných míst v úseku mezi Kolodějemi nad Lužnicí a Stádleckým mostem. Poděkování patří Klubu českých turistů v Bechyni, konkrétně panu Chaloupkovi, který projel celý úsek a připravil podklady pro Povodí Vltavy, s.p. Pokud se tedy vše podaří dotáhnout, čeká na turisty kromě nových stanovišť s naučnými tabulemi, posezením a interakltivním mobiliářem také schůdnější upravená turistická trasa malebným údolím řeky Lužnice.

Dobrovolníci opravili most přes říčku Smutnou

Parta dobrovolníků z Bechyně opravila most přes říčku Smutnou. Přispěli tím mj. i ke zlepšení schůdnosti Stezky na Onen Svět, za což jim patří poděkování. Oprava spočívala ve výměně shnilých trámů za nové. Výsledek stojí za to, jen se račte projít!