Fakta o stezce
Fakta o stezce

Celková délka stezky: cca 66 km
Začátek stezky: Týn nad Vltavou
Konec stezky: Onen Svět
Realizace projektu: v letech 2009 - 2011
Otevření stezky: 8.5.2012
Celkové náklady projektu: 2 836 001 Kč
Z toho poskytnutá dotace: 2 754 151 Kč
Počet vybudovaných stanovišť: 32
Počet naučných tabulí: 21
Počet odpočívadel (posezení): 26
Počet interaktivních setů: 18
Počet propagačních poutačů: 2

Myšlenka propojení tří mikroregionů aneb pár slov o projektu

V roce 2008 vznikla myšlenka na propojení Vltavotýnska, Bechyňska a Středního Povltaví prostřednictvím naučné stezky. Iniciátorem projektu se stala MAS Vltava, o.s., která má podporu výstavby stezek ve svém strategickém rozvojovém dokumentu Rozvoj Vltavotýnska na období 2007 - 2013. Oslovila tedy sousední mikroregiony s možností vypracovat společný projekt naučné stezky.
Za realizaci projektu v daném mikroregionu zodpovídá zdejší místní akční skupina (MAS), která sdružuje představitele obcí, neziskové organizace a podnikatele, zkrátka všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji svého regionu – na Vltavotýnsku MAS Vltava, o.s., na Bechyňsku MAS Lužnice, o.s. a ve Středním Povltaví MAS Střední Povltaví, o.s.
Základním kamenem realizace projektového záměru se stala úspěšná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. V letech 2009 – 2011 se pak podařilo projekt úspěšně zrealizovat. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 836 001 Kč, z toho dotace činila 2 754 151 Kč.
Stezka využívá stávající turistické stezky značené Klubem českých turistů. V rámci projektu byla stezka vybavena 31 novými stanovišti s 21 naučnými tabulemi, 2 propagačními poutači, 26 odpočívadly (posezení ze dřeva) a 18 interaktivními sety (interaktivní mobiliář ze dřeva). Došlo také k opravě visuté lávky nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy.

Nejdelší naučná stezka v ČR

Stezka na Onen Svět se proplétá typickou malebnou jihočeskou krajinou s mnoha zajímavými místy, kde mají návštěvníci možnost setkat se s řadou technických i kulturněhistorických památek. Se svými cca 66 km se jedná s největší pravděpodobností o nejdelší naučnou stezku v ČR! Trasa vede po stávající turistické stezce z Týna nad Vltavou údolím řeky Lužnice přes Bechyni až ke Stádleckému mostu, kde se odklání směrem na Milevsko a končí na Onom Světě, vesničce v katastrálním území Zahořany v obci Kovářov. Uprostřed vsi je dřevěná chata Onen svět z roku 1940, podle níž se dnes osada jmenuje. Vedle ní byla v roce 2001 postavena Langova rozhledna, která se stala předlohou pro logo stezky.
Návaznost na další stezky:
Naučná lesní stezka Semenec realizovaná Lesy ČR u Týna nad Vltavou a Naučná stezka Kovářovska mezi Kovářovem a Oním Světem.

Vyzkoušejte si cestu na Onen Svět

Naučná stezka informuje návštěvníky nejen o místních historických, kulturních či přírodovědných zajímavostech či blízkých cílech. Stezka na Onen Svět je, jak již název napovídá, tak trochu zahalena rouškou tajemna. Začíná totiž na vrchu Semenec u Týna nad Vltavou, kde kdysi existovalo městské popraviště, podle kterého se místo nazývalo Na Spravedlnosti. A končí symbolicky na Onom Světě, osadě na Kovářovsku. Jelikož se podél stezky nachází různá tajuplná místa opředená mystikou, staly se nedílnou součástí naučných tabulí i pověsti či historické příběhy vztahující se k těmto místům. Stezka má navíc výhodu v tom, že na cestu na Onen Svět lze kdekoliv na trase vstoupit a kdekoliv z ní zase vystoupit a to v obou směrech.