Fakta o stezce

Myšlenka propojení tří mikroregionů aneb pár slov o projektu

V roce 2008 vznikla myšlenka na propojení Vltavotýnska, Bechyňska a Středního Povltaví prostřednictvím naučné stezky. Iniciátorem projektu se stala MAS Vltava, o.s., která má podporu výstavby stezek ve svém strategickém rozvojovém dokumentu Rozvoj Vltavotýnska na období 2007 - 2013. Oslovila tedy sousední mikroregiony s možností vypracovat společný projekt naučné stezky.
Za realizaci projektu v daném mikroregionu zodpovídá zdejší místní akční skupina (MAS), která sdružuje představitele obcí, neziskové organizace a podnikatele, zkrátka všechny, kteří chtějí přispět k rozvoji svého regionu – na Vltavotýnsku MAS Vltava, o.s., na Bechyňsku MAS Lužnice, o.s. a ve Středním Povltaví MAS Střední Povltaví, o.s.
Základním kamenem realizace projektového záměru se stala úspěšná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. V letech 2009 – 2011 se pak podařilo projekt úspěšně zrealizovat. Celkové náklady se vyšplhaly na 2 836 001 Kč, z toho dotace činila 2 754 151 Kč.
Stezka využívá stávající turistické stezky značené Klubem českých turistů. V rámci projektu byla stezka vybavena 31 novými stanovišti s 21 naučnými tabulemi, 2 propagačními poutači, 26 odpočívadly (posezení ze dřeva) a 18 interaktivními sety (interaktivní mobiliář ze dřeva). Došlo také k opravě visuté lávky nad řekou Lužnicí proti ústí Židovy strouhy.