Stanoviště Rosín

Rozcestí na Rosíně

Na Rosíně mají návštěvníci stezky možnost odbočit na žlutou turistickou značku a navštívit zastavení na Dubovém vrchu. Stezka na Onen Svět jinak pokračuje dál po červené turistické značce směrem na Bechyni. Z naučné infotabule na rozcestí se mj. dozvíte o činnosti Klubu českých turistů z dob 1.republiky a o historii budování turistické stezky podél řeky Lužnice (Franzlova stezka).

Rozcestí na Rosíně