Stanoviště Židova strouha (visutá lávka)

Visutá lávka naproti ústí Židovy strouhy

Významnou investicí v rámci projektu byla oprava visuté lávky nad řekou Lužnicí naproti ústí Židovy strouhy. Lávku postavili ve 30.letech 20.století členové Klubu českých turistů Bechyně jako součást tehdejší Franzlovy stezky (více na naučné tabuli na Rosíně). Oprava lávky spočívala zejména ve výměně prken a jejich uchycení do kovové konstrukce, opravě dřevěného zábradlí a lávka byla také opatřena novým nátěrem. Oprava lávky byla velmi složitá z důvodu špatné přístupnosti, materiál musel být převážen po řece ve člunu.

Visutá lávka naproti ústí Židovy strouhy