Stanoviště Koloděje nad Lužnicí

Koloděje nad Lužnicí

Jednotlivá stanoviště Stezky na Onen Svět s naučnými tabulemi a posezením byla podle možností vhodně doplněna interaktivním mobiliářem ze dřeva. V Kolodějích nad Lužnicí tak např. nalezneme kromě posezení i dřevěnou velrybu (možná symbolizuje skutečnost, že dalších cca 20 km vede stezka podél řeky Lužnice).

Koloděje nad Lužnicí