Stanoviště zahrádkářská kolonie

Posezení v Semenci u zahrádkářské kolonie

Stezka na Onen Svět má celkem cca 66 km a kromě naučných infotabulí a zajímavých neobvyklých výtvarných prvků ze dřeva na ní samozřejmě naleznete také odpočívadla s posezením (stůl a dvě lavice), kde můžete načerpat síly na další putování.

Posezení v Semenci u zahrádkářské kolonie