Stanoviště Stanice Pomoc Přírodě

Stanice Pomoc přírodě

Stezka vede po červené turistické značce z Týna nad Vltavou směrem na Bechyni. Pokud ale máte čas a náladu, můžete si udělat malou odbočku, zhruba 200 m od začátku stezky, a navštívit Stanici "Pomoc přírodě". Jedná se o areál stejnojmenného zájmového občanského sdružení pro praktickou ochranu přírody a krajiny (www.pomocprirode.cz).
Součástí stezky nejsou jen naučné tabule či odpočívadla k posezení, ale také charakteristické dřevěné výtvarné prvky. Před areálem stanice vás tak uvítá dřevěný drak a v areálu samotném mj. naleznete i obrovský dutý kmen či zajímavě pojaté pískoviště.

Stanice Pomoc přírodě